Bảng giá quản lý Website / theo Tháng

CƠ BẢN
550.000/Tháng
 • Đăng sản phẩm: 50SP 
 • Thiết kế slide/Banner :03
 • Theo dõi tình trang website: Không
 • Quản lý bình luận :  Không
 • Quản lý liên hệ: Không
 • Quản lý đơn hàng: Không
 • Hỗ trợ Online: Không
TỐI ƯU
1.550.000/Tháng
 • Đăng sản phẩm: 100 SP 
 • Thiết kế slide/Banner :05
 • Theo dõi tình trang website: Có
 • Quản lý bình luận :  Có
 • Quản lý liên hệ: Có
 • Quản lý đơn hàng: Có
 • Hỗ trợ Online: Có
NÂNG CAO
2.550.000/Tháng
 • Đăng sản phẩm: 200 SP 
 • Thiết kế slide/Banner :10
 • Theo dõi tình trang website: Có
 • Quản lý bình luận :  Có
 • Quản lý liên hệ: Có
 • Quản lý đơn hàng: Có
 • Hỗ trợ Online: Có
CHUYÊN NGHIỆP
3.550.000/Tháng
 • Đăng sản phẩm: 350 SP 
 • Thiết kế slide/Banner :10
 • Theo dõi tình trang website: Có
 • Quản lý bình luận :  Có
 • Quản lý liên hệ: Có
 • Quản lý đơn hàng: Có
 • Hỗ trợ Online: Có

Bảng giá đăng ký SSL Website

GÓI 2 NĂM
1.300.000
 • Xác thực Tên miền
 • Hiện https + ổ khóa
 • Miễn phí WWW
 • Mã hóa đến 256bit
 • Cấp trong 3-5 phút
 • $10k tiền bảo hiểm
 • Không giới hạn máy chủ & cấp lại
 • Hỗ trợ 99.9% trình duyệt & di động
GÓI 3 NĂM
1.950.000
 • Xác thực Tên miền
 • Hiện https + ổ khóa
 • Miễn phí WWW
 • Mã hóa đến 256bit
 • Cấp trong 3-5 phút
 • $10k tiền bảo hiểm
 • Không giới hạn máy chủ & cấp lại
 • Hỗ trợ 99.9% trình duyệt & di động
GÓI 4 NĂM
2.600.000
 • Xác thực Tên miền
 • Hiện https + ổ khóa
 • Miễn phí WWW
 • Mã hóa đến 256bit
 • Cấp trong 3-5 phút
 • $10k tiền bảo hiểm
 • Không giới hạn máy chủ & cấp lại
 • Hỗ trợ 99.9% trình duyệt & di động
GÓI 5 NĂM
3.250.000
 • Xác thực Tên miền
 • Hiện https + ổ khóa
 • Miễn phí WWW
 • Mã hóa đến 256bit
 • Cấp trong 3-5 phút
 • $10k tiền bảo hiểm
 • Không giới hạn máy chủ & cấp lại
 • Hỗ trợ 99.9% trình duyệt & di động
Chat Zalo Chat Facebook Liên hệ ngay: 0903.177.877