2
tong dai
Ten mien
Lok domain
Phần cấu hình module bạn có các thiết lập dành cho.
Lên phía trên
Cấu hình module
Câu hỏi:
Phần cấu hình module bạn có các thiết lập dành cho
Trả lời:

Phần cấu hình module bạn có các thiết lập dành cho

  1. Cấu hình hiển thị: cách trình bày ngoài site và các tính năng phụ trợ cho hiển thị.
  2. Cấu hình đăng bài
  3. Cấu hình sử dụng máy chủ tìm kiếm Elasticseach
  4. Cấu hình bài viết tức thời: dành cho facebook
  5. Cấu hình đăng bài viết tại trang người dùng
cau hinh module tin tuc
Chat Zalo Chat Facebook Liên hệ ngay: 0903.177.877