2
tong dai
Ten mien
Lok domain
Cấu hình module shops cho phép website sử dụng những tính năng phù hợp cho nhu cầu kinh doanh phù hợp thay vì phải kích hoạt hết hoặc thiếu các tính năng cần thiết cho web.
Lên phía trên
Cấu hình chung module sản phẩm
Câu hỏi:
Cấu hình module shops cho phép website sử dụng những tính năng phù hợp cho nhu cầu kinh doanh phù hợp thay vì phải kích hoạt hết hoặc thiếu các tính năng cần thiết cho web
Trả lời:

1 Tính năng mở rộng

nukeviet4:admin:shops:tinh nang mo rong

Tính năng mở rộng cho phép bạn kích hoạt hoặc không kích hoạt một số tính năng tùy theo nhu cầu của website.

2 Hiển thị

nukeviet4:admin:shops:cau hinh hien thi

Ở phần cấu hình hiển thị bạn cho phép cách trình bày ngoài site gồm có:

 • Cách hiển thị tại trang chủ.
 • Kích thước của hình tại trang chủ.
 • Số sản phẩm được hiển thị trong một trang.
 • Số sản phẩm được hiển thị trên một hàng (hiển thị dạng lưới).
 • Bật chức năng sắp xếp hiển thị ngoài site.
 • Bật chức năng tooltip cho sản phẩm.

3 Cấu hình module

nukeviet4:admin:shops:cau hinh module

Cấu hình module cho phép hiển thị thêm một số thông tin của sản phẩm ngoài site và bổ sung tính năng so sánh sản phẩm, các đơn vị mà cách tính toán.

 • Hiển thị phần giới thiệu gắn gọn khi xem chi tiết sản phẩm.
 • Hiển thị giá sản phẩm.
 • Bật chức năng so sánh sản phẩm.
 • Đơn vị tiền tệ chính.
 • Đơn vị khối lượng chính.
 • Định dạng mã hóa đơn.
 • Định dạng mã sản phẩm tự động.
 • Facebook App ID : phần này bạn xem ở mục “quản trị comment facebook để lấy App ID”.
 • Hiển thị mã sản phẩm.

4 Cấu hình chức năng đặt hàng và đánh giá sản phẩm

nukeviet4:admin:shops:dat hang danh gia san pham

4.1 Cấu hình chức năng đặt hàng

 • Cho phép đặt hàng không cần đăng nhập.
 • Bật chức năng đặt hàng không cần vào trang xem chi tiết.
 • Hiển thị cửa sổ xem chi tiết sản phẩm khi đặt hàng tại trang chủ.
 • Kích hoạt chức năng đặt hàng không giới hạn số lượng sản phẩm.
 • Tự động duyệt đơn hàng khi người mua gửi.
 • Các nhóm nhận thông báo từ hệ thống.
 • Thời gian duyệt đơn hàng.

4.2 Đánh giá sản phẩm

 • Kiểm duyệt đánh giá trước khi hiển thị.
 • Sử dụng mã bảo mật (captcha) khi đánh giá.

5 Từ khóa, cấu hình tích lũy điểm và cấu hình lọc sản phẩm theo giá

nukeviet4:admin:shops:tu khoa diem cau hinh loc san pham theo gia

5.1 Từ khóa

 • Lọc bỏ dấu tiếng việt, các ký tự khác a-z, 0-9, - trong Liên kết tĩnh của tags.
 • Tự động tạo từ khóa cho bài viết nếu không nhập từ khóa lúc đăng bài.
 • Nhắc nhở các từ khóa không có mô tả.

5.2 Cấu hình tích lũy điểm

 • Tỉ lệ quy đổi: là số điểm trên 1 đơn vị tiền tệ
 • Số điểm thưởng khi tạo đơn hàng mới: khi người truy cập tạo 1 đơn hàng sẽ được mặc định số điểm thường và số điểm thưởng sẽ tính theo tỉ lệ quy đổi ra đơn vị tiền tệ

5.3 Cấu hình lọc sản phẩm theo giá

Lọc sản phẩm theo giá: là lọc sản phẩm phẩn trong một khoảng giá cả nhất định. Và khi nhấp chuột chọn một khoảng giá thì tất cả các sản phẩm trong khoảng giá đó sẽ hiện lên trên website.

Lọc sản phẩm theo giá hoạt động thông qua block lọc sản phẩm.

Ví dụ: 
Tôi tìm sản phẩm có giá từ 1 triệu tới 2 triệu triệu tôn sẽ nhấp chuột chuột vào khoảng giá có sẵn trên website.

 

Lên phía trên
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
Câu hỏi:
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
Trả lời:
Tính năng quản lý đánh giá cho sản phẩm từ khách hàn. 

Đánh giá sản phẩm là tính năng nhận xét sản phẩm theo bằng phương án cho điểm 1 tới 5. Giúp người mua đánh giá sản phẩm sau khi mua hàng.

Lưu ý: Chức năng này có thể không hoạt động do chưa được kích hoạt hoặc trang web bạn được Ngôi Sao Số cấu hình không có tính năng này. Nếu bạn không muốn sử dụng tính năng này thì bạn truy cập vào “Cấu hình module” tìm đến ô “Sử dụng chức năng đánh giá sản phẩm” và bỏ chọn. Tiếp theo là nhấp chuột “Lưu thay đổi” để lưu lại cấu hình.

Mức đánh giá:

Mức thấp nhất là 1 sao.
Mức cao nhất là 5 sao.
 • Bước 1: Để đánh giá sản phẩm người truy cập cần phải chọn mức đánh giá và điền nội dung nhận xét (hoặc không cần điền).
 • Bước 2: Nhập mã xác nhận (mã capcha).
 • Bước 3: Nhấp chuột “Đánh giá”.

Người quản trị sẽ tiến hành xét duyệt đánh giá như cho phép hiển thị, không hiển thị hoặc xóa đánh giá đó và tìm kiếm thông tin đánh giá.

Để hiển thị đánh giá, người quản trị làm như sau:

 • Bước 1: Nhấp chuột “Đánh giá sản phẩm” (tính năng phải được kích hoạt như ở phần lưu ý).
 • Bước 2: Tích chọn từng đánh giá hoặc tất cả đánh giá và tiến hành chọn Hiển thị.
 • Bước 3: Nhấp chuột “Thực hiện” và ra ngoài site đến sản phẩm có đánh giá đó kiểm tra kết quả.
Chat Zalo Chat Facebook Liên hệ ngay: 0903.177.877