2
tong dai
Ten mien
Lok domain
Hiển thị danh sách các sản phẩm đã đăng bao gồm: tên sản phẩm, thời gian đăng, đơn giá, lượt xem, SL trong kho, đã bán, trạng thái và chức năng..
Lên phía trên
Danh sách sản phẩm
Câu hỏi:
Danh sách sản phẩm
Trả lời:

 

  • Hiển thị danh sách các sản phẩm đã đăng bao gồm: tên sản phẩm, thời gian đăng, đơn giá, lượt xem, SL trong kho, đã bán, trạng thái và chức năng.
danh sach san pham
 
  • Cho phép sửa, xóa thông tin của sản phẩm.
cho phep xoa sua sao chep nhap kho
 
  • Tìm kiếm theo từ khóa, theo các thuộc tính của sản phẩm.: cho phép bạn có thể tìm kiếm theo từng thông tin của sản phẩm như mã sản phẩm, tên sản phẩm, nội dung, tác giả sản phẩm, người nhập liệutìm kiếm theo loại sản phẩm:hiển thị số lượng sản phẩm.
  • Tìm kiếm theo loại sản phẩm:
  • Hiển thị số lượng sản phẩm.
  • Sao chép sản phẩm.
  • Nhập kho sản phẩm. 

Nút chức năng thực hiện nhanh

Chat Zalo Chat Facebook Liên hệ ngay: 0903.177.877