2
tong dai
Ten mien
Lok domain
Đơn vị sản phẩm.
Lên phía trên
Đơn vị sản phẩm
Câu hỏi:
Đơn vị sản phẩm
Trả lời:

Đơn vị sản phẩm là đơn vị tính số lượng sản phẩm hiện có để người truy cập và khách hàng biết được sản phẩm còn bao nhiêu để mua sản phẩm theo số lượng ước tính.

don vi san pham
  • Để thêm mới đơn vị sản phẩm bạn di chuyển con trỏ chuột vào “Cấu hình module” chọn “Đơn vị tiền tệ”. Tiếp đến điền thông tin: Tên đơn vị sản phẩm, ghi chú. Cuối cùng là nhấp chuộtvào “Ghi lại nội dung”.
  • Sửa xóa đơn vị sản phẩm bạn làm tương tự như thêm mới nhưng bạn sẽ chọn “sửa” hoặc “xóa” thay vì điền nội dung và ghi lại nội dung.
sua xoa don vi san pham

Khi đăng sản phẩm bạn cần phải chọn số lượng sản phẩm. Điều này là bắt buộc bởi nếu ko điền sản phẩm sẽ không được đang và khách hàng sẽ không biết sản phẩm có bán hay không bán.

don vi san pham detail
Lên phía trên
Đơn vị tiền tệ
Câu hỏi:
Đơn vị tiền tệ
Trả lời:

Đơn vị tiền tệ là đơn vị tiền để tính giá của từng sản phẩm và cho phép thanh toán theo loại tiền mà người quản trị cấu hình.

Ví dụ:

  • Nếu website được thiết kế cho người Việt thì sử dụng đơn vị tiền tệ là Việt Nam Đồng.
  • Nếu website được thiết kế cho người Mỹ thì sử dụng đơn vị tiền tệ là Dola Mỹ.

Ngoài ra, sử dụng đơn vị tiền tệ theo từng quốc gia chấp nhận thanh toán theo đơn vị tiền tệ mà quốc gia đó chấp nhận.

don vi tien te
  • Để thêm đơn vị tiền tệ mới bạn hover vào “Cấu hình module” chọn submenu “Đơn vị tiền tệ”. Tiếp đến điền thông tin: Tên loại tiền tệ, Tên gọi, Tỷ giá (1 đơn vị tiền này so với đồng tiền mặc định), Làm tròn, Ký tự định dạng tiền tệ. Cuối cùng là nhấp chuột vào “Ghi lại nội dung”.
  • Sửa xóa đơn vị tiền tệ hiện có bản cũng làm tương tự như thêm mới nhưng bạn nhấp chuột vào “Sửa” hoặc “Xóa” đơn vị tiền tệ.
sua xoa don vi tien te

Đơn vị tiền tệ bắt buộc phải có đối với những website niêm yết giá sản phẩm và khi đăng sản phẩm đơn vị tiền tệ sẽ mặc định theo đơn vị tiền tệ đầu tiên. Vì vậy khi đăng sản phẩm bạn có thể tùy chọn lại đơn vị tiền tệ cho từng sản phẩm.

don vi tien te khi dang san pham
Chat Zalo Chat Facebook Liên hệ ngay: 0903.177.877