2
tong dai
Ten mien
Lok domain
Giới thiệu về hệ quản trị thành viên.
Lên phía trên
Giới thiệu về hệ quản trị thành viên web
Câu hỏi:
Giới thiệu về hệ quản trị thành viên web
Trả lời:

Hướng dẫn này dựa trên phiên bản mới nhất, Các phiên bản 4x khác có thể có đôi chút khác biệt.

Đây là module quản lý các tài khoản thành viên trong website.

 • Cho phép bạn thêm ,xóa, sửa thông tin thành viên.
 • Cấu hình thông tin thành viên:
  • Thành lập nhóm thành viên
  • Câu hỏi bí mật để lấy lại mật khẩu
  • Cho phép sửa tên đăng nhập/ email
  • Cho phép sử dụng OpenID để đăng ký nhanh
  • Các từ khóa bị cấm

Đặc biệt bạn có thể điều chỉnh, trao quyền quản lý cấp cao hoặc một phần cho thành viên tại control trong module này.

Một điều mới trong phiên bản nukeviet4x là khả năng tùy biến trường dữ liệu, giúp websie bạn cá nhân hóa trong việc phân loại khách đăng ký thành viên.

Chat Zalo Chat Facebook Liên hệ ngay: 0903.177.877