2
tong dai
Ten mien
Lok domain
Hướng dẫn nhập sản phẩm vào kho.
Lên phía trên
Nhập sản phẩm vào kho
Câu hỏi:
Nhập sản phẩm vào kho
Trả lời:

Để nhập sản phẩn vào kho bạn có 2 cách

Cách 1: nhập toàn bộ sản phẩm vào kho

Bước 1: Bạn chỉ việc vào phần “Danh sách sản phẩm” sẽ hiển thị ra danh sách các sản phẩm có trên website. Tiếp đến bạn nhấp chuột vào biểu tượng nhập kho nhu hình sau.

buttom nhap kho

Bước 2: Sau khi nhấp chuột sẽ hiển thị form điền thông tin nhập kho.

dien thong tin nhap kho

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin rồi tiến hành nhấp chuột “Lưu thay đổi”.

Cách 2: nhập từng sản phẩm vào kho

Bước 1: Bạn nhấp chuột vào phần “Danh sách sản phẩm” tích chọn toàn bộ hoặc có thể tích chọn từng sản phẩm.

chon toan bo nhap kho

Bước 2: Sau đó chọn chức năng “Nhập kho”.

nut chuc nang danh sach san pham

Bước 3: Tiếp theo nhấp chuột thực hiện để chuyển qua form điền thông tin nhập kho.

dien thong tin nhap kho

Lịch sử nhập kho

Lưu ý: Tính năng nhập kho đã được kích hoạt sẵn khi bạn cài module shops. Nếu bạn không sử dụng tính năng này bạn truy cập vào “Cấu hình Module” tiếp đến bỏ tích ô “Sử dụng chức năng nhập kho” và lưu lại là tính năng này sẽ không còn hoạt động.

lich su nhap kho

Lịch sử nhập kho hiển thị danh sách các sản phẩm đã được nhập vào kho:

 • Tên của ngày nhập kho.
 • Ngày nhập kho.
 • Người thực hiện nhập kho.
 • Tổng số lượng sản phẩm nhập vào kho.
 • Tổng tiền đã nhập.

Nhấp chuột vào tên ngày nhập kho hiển thị thông tin chi tiết nhập kho:

 • Tên sản phẩm.
 • Số lượng nhập.
 • Đơn giá nhập.
thong tin chi tiet nhap kho
Lên phía trên
Hướng dẫn bạn quản lý nhập kho
Câu hỏi:
Hướng dẫn bạn quản lý nhập kho
Trả lời:
Để nhập sản phẩn vào kho bạn có 2 cách:

Cách 1: nhập toàn bộ sản phẩm vào kho

Bước 1: Bạn chỉ việc vào phần “Danh sách sản phẩm” sẽ hiển thị ra danh sách các sản phẩm có trên website. Tiếp đến bạn nhấp chuột vào biểu tượng nhập kho nhu hình sau.Bước 2: Sau khi nhấp chuột sẽ hiển thị form điền thông tin nhập kho.Bước 3: Điền đầy đủ thông tin rồi tiến hành nhấp chuột “Lưu thay đổi”.

Cách 2: nhập từng sản phẩm vào kho

Bước 1: Bạn nhấp chuột vào phần “Danh sách sản phẩm” tích chọn toàn bộ hoặc có thể tích chọn từng sản phẩm.Bước 2: Sau đó chọn chức năng “Nhập kho”.
Bước 3: Tiếp theo nhấp chuột thực hiện để chuyển qua form điền thông tin nhập kho giống như ở bước 2 (Cách 1)

2. Lịch sử nhập kho

Lưu ý: Tính năng nhập kho chỉ hoạt động khi được kích hoạt, nếu bạn không sử dụng tính năng này bạn truy cập vào “Cấu hình Module” tiếp đến bỏ tích ô “Sử dụng chức năng nhập kho” và lưu lại là tính năng này sẽ không còn hoạt động.

Lịch sử nhập kho hiển thị danh sách các sản phẩm đã được nhập vào kho:

 • Tên của ngày nhập kho.
 • Ngày nhập kho.
 • Người thực hiện nhập kho.
 • Tổng số lượng sản phẩm nhập vào kho.
 • Tổng tiền đã nhập.

Nhấp chuột vào tên ngày nhập kho hiển thị thông tin chi tiết nhập kho:

 • Tên sản phẩm.
 • Số lượng nhập.
 • Đơn giá nhập.

Chat Zalo Chat Facebook Liên hệ ngay: 0903.177.877