2
tong dai
Ten mien
Lok domain
Module about (module giới thiêu) là module dùng để biên soạn nội dung dành cho phần giới thiệu website, đơn vị, tổ chức.
Lên phía trên
Module giới thiệu (about)
Câu hỏi:
Module giới thiệu (about)
Trả lời:

Module about (module giới thiêu) là module dùng để biên soạn nội dung dành cho phần giới thiệu website, đơn vị, tổ chức

  • Hiển thị danh sách các bài viết
  • Thay đổi trạng thái hiển thị ngoài site
  • Nút chức năng sửa và xóa
  • Sắp xếp lại thứ tự bài viết

Thêm bài mới

Tại đay tiến hành thêm nội dung cho bài viết

nukeviet4:admin:add content module page

Lưu ý: các phần có đánh đấu * màu đỏ là bắt buộc bạn phải điền và các tùy chọn khác

Cấu hình

Thiết lập cấu hình hiển thị trình bày module ngoài site và tích hợp API của Facebook

nukeviet4:admin:config 0module page
Chat Zalo Chat Facebook Liên hệ ngay: 0903.177.877