2
tong dai
Ten mien
Lok domain
Quản trị.
Lên phía trên
Quản trị
Câu hỏi:
Quản trị
Trả lời:

Quản trị

Khi click vào menu này, website sẽ chuyển đến chương trình quản lý các tài khoảng quản trị.

Tại đây bạn có thể thêm, bớt, trao quyền quản trị website toàn quyền hoặc một phần cho một thành viên nhất định.

Thêm quản trị

  • Bạn thêm quản trị bằng cách điền giá trị ID của thành viên được quản trị.
    • Nếu bạn nhớ ID thì có thêm số trực tiếp như form hình dưới.
    • Nếu bạn chỉ nhớ tên đăng nhập của thành viên đó hoặc nhớ một phần thì có thể click nút chọn để hiển thị form tìm kiếm thành viên và nhìn xem số ID của thành vien đó là gì.

Sau khi nhập ID thành viện được trao quyền quản trị. Ta tiếp tục thiết lập các quyền hạn cụ thể cho thành viên đó và Lưu.

Quyền hạn quản lý module

Bạn đánh dấu các quyền mà người quản trị có thể thực hiện tại mỗi module

Cấu hình


Thêm tài khoản

Ngoài tài khoản admin mà bạn đã đăng ký, tạo tại phần module user

them tai khoan
  • Để kích hoạt chức năng này, bạn phải cấu hình bật tường lửa.
  • Đây là tài khoản cần đăng nhập lần 1 sẽ hiển thị khi bạn truy cập vào http://domainyou.com/admin/, nó cũng tương tự như bạn nhập vào ftp://domainyou.com

 

Lên phía trên
Đăng nhập khu vực quản trị
Câu hỏi:
Đăng nhập khu vực quản trị
Trả lời:

Mở liên kết khu vực quản trị, URL này thường có cấu trúc http://domain/admin/ (với domain là tên miền của bạn). 
Ví dụ: http://web360do.com/admin/ (Nội dung email đã có nêu).

 

 

Điền tên truy cập mật khẩu ở trên để tiến hành đăng nhập vào hệ thống.

 

Đăng xuất khu vực quản trị

Để đăng xuất khu vực quản trị, chúng ta chọn tài khoản và thoát khỏi tài khoản quản trị.

 
Chat Zalo Chat Facebook Liên hệ ngay: 0903.177.877