2
tong dai
Ten mien
Lok domain
Tài khoản đợi kích hoạt.
Lên phía trên
Thành viên đợi kích hoạt
Câu hỏi:
Thành viên đợi kích hoạt
Trả lời:

Trường hợp bạn cho người dùng đăng ký tự do, không cần kích hoạt thì không có danh sách thành viên nào tại đây.

Trường hợp bạn cấu hình bắt buộc người đăng ký phải qua kiểm duyệt, thì bạn vào đây để xác nhận.

thanh vien doi kich hoat

 
Chat Zalo Chat Facebook Liên hệ ngay: 0903.177.877