2
tong dai
Ten mien
Lok domain
Thêm, sửa menu.
Lên phía trên
Thêm, xem & sửa khối menu
Câu hỏi:
Thêm, xem & sửa khối menu
Trả lời:

Hướng dẫn quản trị module Menu 

Lấy menu tự động từ tên các chuyên mục, module

 

Xem & sửa khối

nukeviet4:admin:huong dan su dung module menu xem sua khoi
 

Tạo menu tự do

nukeviet4:admin:huong dan su dung module menu them menu tu do0
 

Hiển thị khối menu lên website

nukeviet4:admin:huong dan su dung module menu hien thi khoi menu len website

Thêm icon vào đầu các tiêu đề menu

Có 2 cách:

  1. upload icon
  2. thêm class

Bạn chỉ nên chọn 1 trong 2 cách

Thêm icon vào đầu các tiêu đề menu

Có 2 cách:

  1. upload icon
  2. thêm class

Bạn chỉ nên chọn 1 trong 2 cách

nukeviet4:admin:huong dan su dung module menu them icon vao truoc menu

Cho dù cách nào thì người dùng cũng phải biết chút kiến thức về code thì menu mới hiển thị như ý muốn.

Chat Zalo Chat Facebook Liên hệ ngay: 0903.177.877