2
tong dai
Ten mien
Lok domain
Thêm tài khoản mới.
Lên phía trên
Thêm tài khoản mới
Câu hỏi:
Thêm tài khoản mới
Trả lời:

Ngoài tài khoản khách đăng ký trực tuyến, admin cũng có thể tự thêm tài khoản trong control admin. form đăng ký này nhìn cung cũng tương tự như form mà người dùng đăng ký ở ngoài.

 

them tai khoan moi


Sau khi đăng ký thành viên. Danh sách thành viên mới đăng sẽ hiển thị trên cùng

Lên phía trên
Thêm tài khoản mới web
Câu hỏi:
Thêm tài khoản mới
Trả lời:

Ngoài tài khoản khách đăng ký trực tuyến, admin cũng có thể tự thêm tài khoản trong control admin. form đăng ký này nhìn cung cũng tương tự như form mà người dùng đăng ký ở ngoài.
 
them tai khoan moi

Sau khi đăng ký thành viên. Danh sách thành viên mới đăng sẽ hiển thị trên cùng

Chat Zalo Chat Facebook Liên hệ ngay: 0903.177.877