2
tong dai
Ten mien
Lok domain

Hướng dẫn quản trị module menu

 Chia sẽ tài nguyên


Để tạo các khối menu hiển thị ngoài site thì bạn cần phải tiến hành thêm menu vào trong module menu vì vậy bạn cần phải biết cách quản trị module menu.

Để thực hiện các thao tác module menu đầu tiên người quản trị cần đăng nhập hệ thống và thao tác với các bước sau"
Sau đây là hướng dẫn bạn sử dụng module menu để thêm các khối menu thuận tiện cho việc tạo menu ngoài site thông qua các block.
 1. Bên khu vực 1 click vào Menu Site ở khu vực 2 hiển thị như hình sau:
  danh sach menu
 2. Khu vực 2 sẽ hiển thị toàn bộ khối menu hiện đang có trên site, bạn có thể sửa, xóa khối menu nếu muốn.

Thêm khối menu

 1. Bên khu vực 1 click vào “Thêm khối menu”  ở khu vực 2 hiển thị như hình sau:
  them khoi menu
 2. Sau khi đã đặt tên cho khối menu cùng với thành phần của khối menu đó, bạn ấn vào “lưu”  để hoàn tất việc thêm khối menu.

Tùy chỉnh thành phần (mục) cho khối menu

 1. Để tùy chỉnh từng thành phần cho khối menu, quản trị phải ấn trực tiếp vào tên của khối
  tuy chinh khoi menu
 2. Khu vực 2 sẽ hiển thị toàn bộ “thành phần (mục)” hiện đang của khối menu đó, bạn có thể : chỉnh vị trí (thứ tự) hiển thị, sửa, xóa “thành phần (mục)” nếu muốn.
  quan ly menu

  Ngoài ra bạn có thể thêm thành phần cho khối menu bằng cách kéo xuống phía dưới:
  them muc cho menu
 3. Sau khi đã điền đầy đủ thông tin (màu đỏ là bắt buộc, màu đen là tùy chỉnh có thể hoặc giữ nguyên) bạn ấn vào “lưu”  để hoàn tất việc thêm 1 thành phần mới cho menu.
  Trong trường hợp quản trị muốn thêm mục con ( menu con ) của mục

  menu con

   

  Thông thường khi lựa chọn thành phần của khối menu thì các menu con sẽ được hiển thị theo mục được chọn. Trường hợp này quản trị sẽ áp dụng như hướng dẫn phía trên “Tùy chỉnh thành phần (mục) cho khối menu”.

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Chat Zalo Chat Facebook Liên hệ ngay: 0903.177.877