Đăng ngày: 02/04/2022 01:39:00 AM
Bạn chỉ việc vào phần “Danh sách sản phẩm” sẽ hiển thị ra danh sách các sản phẩm có trên website. Tiếp đến bạn nhấp chuột vào biểu tượng nhập kho nhu hình sau.
Đăng ngày: 02/04/2022 01:39:00 AM
Đánh giá sản phẩm là tính năng nhận xét sản phẩm theo bằng phương án cho điểm 1 tới 5. Giúp người mua đánh giá sản phẩm sau khi mua hàng.
Đăng ngày: 02/04/2022 01:39:00 AM
Để thêm sản phẩm trước tiên chúng ta cần phải tạo:
Đăng ngày: 02/04/2022 01:39:00 AM
Để thêm sản phẩm trước tiên chúng ta cần phải tạo:
Đăng ngày: 02/04/2022 01:39:00 AM
Để thêm loại sản phẩm ta cần di chuyển con trỏ chuột vào “Cấu hình module” để hiển thị các menu con và nhấp chuột chọn “Loại sản phẩm”
Đăng ngày: 02/04/2022 01:39:00 AM
Để hiển thị nhóm sản phẩm ngoài site bạn cần phải vào “Cấu hình module” tìm đến “Cách hiển thị tại trang chủ” chọn “Hiển thị theo nhóm sản phẩm” và lưu lại thông số cấu hình.
Đăng ngày: 02/04/2022 01:39:00 AM
Block sản phẩm Bước 1: Di chuyển con trỏ chuột vào “Cấu hình module”. Bước 2: Nhấp chuột “Block sản phẩm” thuộc menu con của “Cấu hình module” . Bước 3: Điền thông tin vào “Thêm nhóm block” và Lưu thay đổi.
Đăng ngày: 02/04/2022 01:39:00 AM
Đơn vị tiền tệ là đơn vị tiền để tính giá của từng sản phẩm và cho phép thanh toán theo loại tiền mà người quản trị cấu hình.
Đăng ngày: 02/04/2022 01:39:00 AM
Đơn vị sản phẩm là đơn vị tính số lượng sản phẩm hiện có để người truy cập và khách hàng biết được sản phẩm còn bao nhiêu để mua sản phẩm theo số lượng ước tính.
Đăng ngày: 02/04/2022 01:39:00 AM
Đơn vị khối lượng là đơn vị cân nặng của từng sản phẩm và cho phép quy đổi đơn vị khối lượng hoặc của cả đơn hàng và được sử dụng khi dùng chức năng vận chuyển.
Đăng ngày: 02/04/2022 01:39:00 AM
Đơn hàng vận chuyển: Là chức năng cho phép cửa hàng liên kết với một hoặc nhiều nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa (khi cừa hàng có nhu cầu vận chuyển hàng đến tận tay người mua sau khi thanh toán hoàn tất).
Đăng ngày: 02/04/2022 01:39:00 AM
Đơn hàng vận chuyển: Là chức năng cho phép cửa hàng liên kết với một hoặc nhiều nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa (khi cừa hàng có nhu cầu vận chuyển hàng đến tận tay người mua sau khi thanh toán hoàn tất).

, . : 60